Category Archives: Bizkaia

Martxoak 31 KAPITALISMOAREN AURKAKO EGUNA

M31rako deialdia Bilbon

Martxoak 31. Elkarretaratzea 12:00etatik 14:00etara, Bilboko Palza
Biribilean, BBVA ondoan; hura lotsagarri uzten ahaleginduko gara. Lan
erreformaren aurka eta M31 Europako kapitalismoaren aurkako ekintza
egunarekin koordinatuta.

31 de marzo. Concentración de 12:00 a 14:00 horas, en la plaza Circular de Bilbao, junto al BBVA, al que intentaremos sacarle los colores. Contra la reforma laboral y en coordinación con el día de acción europeo contra el capitalismo, M31.

 

 

Europako kapitalismoaren aurkako ekintza eguna

Europa eta Europar Batasuna alarma egoeran daude. Azken hiletan, kredituaren uzkurtzea eta euroguneko krisia larriagotu dira, eta Europako zenbait goi-bileratan premiazko neurriak hartu dira kapitalismoa salbatzeko. Politikarien eta hedabideen arabera, neurriok ezinbestekoak dira kolapsoa, atzeraldia eta txirotasun handiagoa saihesteko. Aurre egiten ez badiogu, hondamendi erretorika horrek merkatuaren erreforma neoliberalari prestatuko dio bidea, eta horrek gizarte ondorioak izango ditu datozen hamarkadetan. Lehenengo krisi urteetan, esan ziguten kapitalismoa arautu behar zela, bankuek eta enpresa handiek eurek eragindako krisiaren kostua ordaindu behar zutela. Guztiz kontrakoa gertatu da, ordea: Europar Batasunak, haren Estatu kideek eta sartu nahi duten herriek “lehiakortasun” handiagoan eta austeritate neurri lazgarrietan jarri dituzte euren itxaropenak “konfiantza” eta etekin pribatuak bermatzeko. Baina horrela, hain zuzen ere, sistema kapitalistaren logika suntsitzailea berretsiko da. Kapitalismoa krisia eta ezintasuna da, txirotasuna aberastasun pribatuaren erdian. Antola gaitezen gizarte hobea eraikitzeko!

Krisia sistemikoa da

Azken hamarkadotako globalizazio kapitalistak enpresen eta ekonomia nazionalen arteko lehia areagotu du. Herri industrializatu guztiek sistematikoki desarautu dituzte euren merkatuak, gizarte segurantza eta lan eskubideak murriztu, ondasun publikoak pribatizatu eta gizarte kontroleko bideak indartu; hori dena, bridarik gabeko hazkunde kapitalistaren alde egiteko. Europan ere gure bizimoduak gero eta segurtasun txikiagoa dauka eta gizarte arrakala sakondu egin da. “Goranzko merkatuak” deritzetenetan gizarte krisia etengabea da; desjabetzeetan eta esplotazio gupidagabean agertzen da, Estatuak lagunduta, eta xedea ekonomia nazionala pribilegiatuen alde baino ez haztea da. Azken hamarkadotako eraldaketa neoliberalari esker, finantza merkatuek ere gorakada itzela izan dute. Puntu-com delakoen booma izan, higiezinetako inbertsio funtsak eta finantza eratorriak izan, espekulazio burbuilak banan-banan lehertu dira; goraldi orori darraio jausialdi zalapartatsua. Askok uste duten legez, errudunak ez dira elite txiki baten ustezko zekenkeria eta ustelkeria, nahi eta nahiez guztiok mendean gaituen sistemaren etekinen logikarena baizik.

EBren erregimena gainditzen

2011n, euroguneko krisia eta moneta krisia areagotu egin ziren. Estatu batzuk porrot egitear daude, eta horrek euroa mehatxatzen du. Lehen begiratuan, Estatu horiek “euren gaitasunen gainetik bizi izan dira”. Egiatan, ordea, hazkunde kapitalista zorpetzearen bidez bultzatzen baino ez ziren saiatu; beste askok legez egin zuten, baina zorte txikiagoa izan zuten. Europako Banku Zentralaren (EBZ) laguntza eta milioi askotako “erreskate funts” berriak jasotzeko neurri drakoniarrak ezarri behar dira. Europako “zorra geldituz” “merkatuak lasaitu” nahi dira, langileen, langabetuen eta ikasleen kaltetan, noski. Halaber, irabazi pribatuak ez dira ukituko. Gauza bera gertatzen da Europako eki eta hegoaldeko herrietan; EBk eta Nazioarteko Diru Funtsak (FMI) aurrekontu murrizketa handiak eta pribatizazioak ezarri dizkiete, hori dena, krisia eragin duen EBren lehiakortasun erregimena eta Europako gune ekonomikoen eskakizunak babesteko xedez. Ia oztoporik gabe, Alemania eta Frantziako gobernuek euren interesak ezarri ahal izan dituzte, zenbait desadostasun politiko izan arren. Herri batzuetan, ordea, protesta manifestazio gogorrak egon dira. Mundu osoan sortu dira oinarriko ekimenak ezintasun politikoa gainditzen ahalegintzeko. Baina orain arte, greba masiboek ez dute arrakastarik lortu. Azken finean, sindikatu handiek euren gobernuen politika ekonomikoen alde egiten dute eta konponketa txikiak baino ez dituzte eskatzen, aringarri. Nazio mugetatik harago ez da sindikatu elkartasun eraginkorrik egon. Maila horretan gauzak aldatzea nahi badugu, geuk heldu beharko diogu arazoari.

Hobeto egin dezakegu

Krisiaren europar kudeaketa kapitalismoa bera bezain espekulatzailea da, murrizketa basatiek egonkortasun ekonomikoa eta kredituan oinarritutako hazkundea jartzen baitituzte arriskuan. Kapitalismoan ez dago bide segururik, krisi iraunkorraren kudeaketa baizik. Merezi du gure bizia horretarako galtzea? Hobe dugu elkarrekin merkatuen morrontzaren aurka borrokatzea eta behingoz Europan geure burua antolatzea. 2012ko martxoaren 31ko Europako ekintza eguna lehen urratsa da norabide horretan. Europako zenbait herritan aldi berean burutuko diren manifestazioek, kapitalismoaren aurkako elkartasun ikurra izan ez ezik, Europa mailako eztabaida eta loturak osatzen dituzte. Ekimen emantzipatzaile guztiak gonbidatzen ditugu prozesu honen eraketa osatzera. Bide instituzionaletatik kanpo antolatu behar dugu eta borrokari eutsi. Gure herrien arabera krisiak zenbait forma hartzen du, baina xede berbera dugu: ez dugu kapitalismoa salbatu nahi, gainditu baizik. Nazio interesak defendatzeko politika eta ideologia nazionalistak arbuiatzen ditugu. Gizarte eskubideen etengabeko hustuketaren aurkako borroka garrantzitsua da, baina gure ikuspegiak harago doaz. Kapitalismoaren eta erakunde politikoen ezarpen zitalak amaitu behar ditugu. Protesta askotan eskatutako “benetako demokrazia” kapitalismorik gabe baino ez da posible.

 http://march31.net

Comunicado

Día de acción europeo contra el capitalismo
31 de marzo de 2012 | march31.net

Europa y la Unión Europea se encuentran en estado de alarma. En los últimos meses, se han agravado la contracción del crédito y la crisis de la zona euro, y en repetidas cumbres europeas se han aprobado medidas de urgencia con el fin de rescatar al capitalismo. Según los políticos y los medios de comunicación, dichas medidas son indispensables para evitar el colapso, la recesión y una mayor pobreza. Si no nos defendemos, esta retórica catastrofista pavimentará el camino para reformas neoliberales del mercado que tendrán un impacto social en las próximas décadas. Durante los primeros años de la crisis, se dijo que el capitalismo debía ser regulado, que los bancos y las grandes empresas debían pagar parte del coste de la crisis de la cual ellos mismos eran responsables. Sin embargo, ocurre todo lo contrario: la Unión Europea, sus estados miembros y los países candidatos cifran sus esperanzas en una mayor “competitividad” y en medidas de austeridad brutales para garantizar la “confianza” y los beneficios privados. Pero, precisamente así, confirman la lógica destructiva del sistema capitalista. El capitalismo es crisis e impotencia, es pobreza en medio de riqueza privada. ¡Organicémonos para construir una sociedad mejor!

La crisis es sistémica

La globalización capitalista de las últimas décadas ha agudizado la competitividad entre las empresas y las economías nacionales. Todos los países industrializados han desregulado sus mercados de forma sistemática, recortado en seguridad social y en derechos laborales, privatizado bienes públicos y reforzado los medios de control social, todo ello para favorecer un crecimiento capitalista desenfrenado. Incluso en Europa nuestra vida se vuelve cada vez más insegura y la brecha social se profundiza. En los llamados “mercados emergentes” rige una crisis social permanente, manifestándose en expropiaciones y una despiadada explotación con el apoyo del estado, cuya meta es un crecimiento nacional de la economía que beneficie solamente a los privilegiados. La transformación neoliberal de las últimas décadas ha permitido también la efervescencia de los mercados financieros. Ya sea el boom de las punto-com, los fondos de inversión inmobiliarios y los derivados financieros, las burbujas especulativas han estallado una tras otra; a todo auge le sigue una caída estrepitosa. Los culpables no son, como muchos piensan, la supuesta avaricia ni la corrupción de una pequeña élite, sino la lógica de beneficios del sistema a la que estamos todos sometidos, querámoslo o no.

Superando el régimen de la UE

En 2011, la crisis de la zona euro y la crisis monetaria se agravaron. Algunos estados están a punto de caer en bancarrota, lo que amenaza al euro. A primera vista, estos estados han “vivido por encima de sus capacidades”. En realidad sólo trataron de impulsar el crecimiento capitalista por medio del endeudamiento; lo hicieron como otros tantos, sólo que con menos fortuna. El apoyo del Banco Central Europeo (BCE) y los nuevos y millonarios “fondos de rescate” están condicionados por imposiciones draconianas. Al “frenar la deuda” europea se busca “apaciguar a los mercados”, obviamente en detrimento de los trabajadores, parados y estudiantes. Asimismo, a las ganancias privadas no se les toca. Lo mismo sucede en los países candidatos del este y sur de Europa a los cuales la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) imponen amplios recortes presupuestarios y privatizaciones, todo ello con el fin de proteger el régimen de competitividad de la UE que ha generado la crisis y las exigencias de los núcleos económicos europeos. Los gobiernos alemán y francés han logrado imponer, prácticamente sin trabas, sus intereses a pesar de ciertas diferencias políticas. En algunos países, sin embargo, ha habido contundentes manifestaciones de protesta. En todo el mundo han surgido iniciativas de base que buscan superar la impotencia política. Pero  de momento las huelgas masivas no han tenido éxito. Al fin y al cabo, los grandes sindicatos apoyan la políticas económica de sus respectivos gobiernos y sólo reclaman paños calientes como paliativos. No ha habido una solidaridad sindical efectiva más allá de las fronteras nacionales. Si queremos que las cosas cambien a ese nivel, tendremos que ocuparnos de ello nosotros mismos.

Podemos hacerlo mejor

La gestión europea de la crisis es tan especulativa como lo ha sido siempre el capitalismo, pues los brutales recortes ponen en peligro tanto la estabilidad económica como el crecimiento en base al crédito. En el capitalismo no hay camino seguro, sino una gestión de la crisis permanente. ¿Vale la pena desperdiciar nuestra vida para esto? Mejor luchemos juntos contra los dictados de los mercados y organicémonos de una vez por todas en Europa. El día de acción europeo del 31 de marzo de 2012 es un primer paso en esta dirección. Las manifestaciones que tendrán lugar de forma simultánea en varios países europeos no son únicamente un símbolo de solidaridad anticapitalista, sino que ya son parte de un debate y de lazos a nivel europeo. Invitamos a todas las iniciativas de carácter emancipador a formar parte de la configuración de este proceso. Tenemos que organizarnos al margen de las vías institucionales y persistir en la lucha. La crisis se manifiesta de distintas formas según nuestros países, pero tenemos una meta en común: no queremos salvar al capitalismo, sino superarlo. Rechazamos las política de defensa de los intereses nacionales y las ideologías nacionalistas. Es importante la lucha contra el desmantelamiento continuo de los derechos sociales, pero nuestras perspectivas van más allá. Debemos acabar con los fatales imperativos del capitalismo y de sus instituciones políticas. La “democracia real”, exigida en muchas protestas, sólo es posible sin capitalismo.

Advertisements

Manifestazioa Bilbon: Zure bozkak sistema elikatzen du!

-Euskeraz:

Azaroaren 20an “Demokraziaren festa” berri bat ospatuko da handitasunez. Aurreko egunetan, seguru aski, marketin politikoaren erregeek arreta handiz aukeratutako hitz gozoez gogaituko zaituztete. Muturreraino neurtutako jendeaurreko aurkezpen hau izugarria izango da. Hein handi batean, hau guztia, iritzi sortzaileen baliabideei esker gauzatuko da, eta gogotik lan egingo dute gerora jasoko duten ordainsariari begira. Den-denek parte hartuko dute hauteskunde tarta berri honetan.

Zure bozka lortzearren euren artean ezberditasunak adierazten saiatuko dira, baina ahalegina alferrikakoa izango da, guztiek iruzur berean parte hartzen dutela argi baitago . Une honetan, guztiok dakigu zer izkutatzen den politikarien atzean. Batetik etxera pastelaren zati handi bat eramateko aukera emango dion boterea eta bestetik itzaletan egon ohi den mezenas taldea.

Desberdintasunak defendatzen dituen gobernu sistema honetan, ekonomiaren inperioak beste edozerk baino lehentasun handiagoa dauka, jendartearentzat ondorio latz eta itzulezinak ekarriz: ingurugiroaren ustiaketa, presoak gehitzea, langileen esplotazioa eta lanpostuen prekarizazioa besteak beste. Gobernu sistema honen aurrean Euskal Herrietako Koordinakunde Libertarioak, (EHKL)-ak, botorik ez emateko deialdia luzatzen dizue. Kapitalak egungo egoera betikotzeko baliatzen duen ordezkaritza-sistemaren aurkako borrokan botorik ez ematera deitzen dugu.

Halaber, “Zure bozkak sistema elikatzen du” lelopean egingo den manifestazioan parte hartzera gonbidatzen zaituztegu. Datorren azaroaren 12an, arratsaldeko 6etan Bilboko Plaza Zirkularrean.

Zer babesten dugu?

Guer erantzukizunak hartzea lehen pertzonan aurremanez. Gure bizitzaren jarduna hartzea, erabakitzen eskuhartzen dugun prozezu ekonomiko, gizarte eta politiko guztietan.

Batzartazuna babezten dugu, erabakitzeko era bidezkoa bezala, benetako iritzibatez eta jakitu baten bidez adostuta, eta hierarkia, sginpidea eta buruzagitza gabe batzarretan ezta horien gainean.

Bizia jarduteko eta saiatzeko beharrezo jotzen ditugun aldaketak burutzeko gure bizitzetan.

Bihurritasuna, gutaz erabakitzeko dinamikak ez gaituelako askatasunera eramaten, hortaz gure boikot jarrera gobernuei bihurritasunaren bitartez.

-Castellano:

El 20 de noviembre será el colofón final a una nueva “fiesta de la democracia”. Durante los dias previos, seguro que recibirás (si no lo has hecho ya) una sobresaturación de información en forma de palabras cuidadosamente seleccionadas por los reyes del marketing político. La puesta en escena también acostumbra a ser espectacular y medida hasta el extremo. Esto sucede en gran medida gracias a los medios creadores de opinión, que ponen toda la carne en el asador estos días en búsqueda de posteriores retribuciones. Todxs participan de la gran tarta electoral.

Todxs intentan marcar la diferencia que les haga dignxs merecedorxs de tu voto, pero todxs son partícipes de la misma farsa. A estas alturas de la película, todxs sabemos que detrás de un/a políticx, aparte de esconderse las ansias de poder llevarse a su casa un gran trozo del pastel económico que supone ostentar un cargo político (por pequeño que este sea), siempre hay un mecenas que sustenta esta práctica.

Lxs políticxs, al fin y al cabo, no son más que los actores principales de esta especie de teatrillo que se celebra periódicamente, dónde “lo que importa no es lo que pase en escena, sino quién maneja los focos”. En este caso, los focos son muchos y de muchos tipos, y los manejan desde grandes grupos macroempresariales hasta insignificantes caciques capaces de apretar las tuercas según el caso. Todxs estamos cansadxs de ver cómo se repite esta práctica basada en las relaciones de poder, año tras año.

Ante este sistema de gobierno que defiende las desigualdades y en el que prima el imperio de lo económico bajo sus múltiples formas y consecuencias -explotación del medio natural, aumento del número de personas presas, explotación laboral, precarización de los puestos de trabajo…-, la coordinadora libertaria de Euskal Herriak (EHKL) hace una llamada a optar por la abstención activa como método de lucha contra un sistema de representación que vemos como una herramienta del capital para perpetuar esta situación.

Asímismo, os invitamos a todxs a participar en la MANIFESTACIÓN que se celebrará enBilbao el 12 de noviembre bajo el lema “Tu voto alimenta el sistema”, y que saldrá a partir de las 18:00 horas desde la Plaza Circular.

¿Qué defendemos?

Asumir nuestras responsabilidades afrontándolas en primera persona. Tomar las riendas de nuestras vidas, decidiendo sobre todos los procesos económicos, políticos y sociales donde participamos. Defendemos el asamblearismo como forma justa de decisión, llevada a cabo por un consenso real y consciente, y sin jerarquía, autoridad o liderazgo en las asambleas ni sobre ellas.

Abstención, para no legitimar las elecciones que nos privan del derecho a decidir por nosotrxs mismxs, limitándonos a unas opciones concretas. Además, nos imponen lo que vote la mayoría y lo que después decida cada partido.

Activa, para practicar e intentar llevar a cabo los cambios que consideremos necesarios en nuestras vidas.

Desobediencia, pues la dinámica de que decidan por nosotrxs no nos conduce a la libertad; de ahí nuestra postura de boicot a los gobiernos mediante la desobediencia.

Material para la difusión:

-Cartel de la mani:

-Cartel genérico:

-Panfleto euskera:

    • Delante

    • Atras

-Panfleto castellano:

    • Adelante

    • Atras

———————————————————————————————————————————————–

Desde Nafarroa saldra un autobus a la mani que pasara tambien por Gazteiz, los tickets estaran a la venta en CSA Subeltz en Iruña para mas info: nafar.libertarioak@gmail.com